S mobilem o přírodě?

Dovolat používání mobilů ve škole, nastavovat s žáky jasná pravidla, nebo mobily preventivně zakázat úplně? A co používání digitálních technologií mimo školní prostředí? Je potřeba cíleně hlídat a omezovat čas, který děti stráví online? Najít odpovědi na tyto otázky se může zdát jako boj s větrnými mlýny. Jedno je ale jisté, digitální technologie se staly součástí našich životů a pro žáky jsou většinou už samozřejmostí.


Na online svět digitálních technologií se často pohlíží jako na opak světa přírody a životního prostředí. Určitě jste někdy slyšeli říkat rodiče či učitele, že děti dnes raději sedí vevnitř s mobilem nebo za počítačem, než aby vyrazili ven. Nicméně i tyto dvě oblasti mohou mít mnoho společného a jejich propojení přináší pro žáky atraktivní možnost vzdělávání se v ekologii a přírodě obecně.

Právě propojením oblastí digitálních technologií a environmentální výchovy se zabývá mezinárodní projekt DEEDU (Digital Environmental Education), který je v ČR realizovaný neziskovou organizací EDUcentrum. Projekt se zaměřuje na podporu mladých lidí a pracovníků s mládeží skrze zavádění inovativních metod a využívání nejnovějších technologií v oblasti životního prostředí. Cílem projektu je poskytnout praktické nástroje propojující environmentální výchovu a digitální technologie a podpořit aktivní přístup ke svému okolí.

Jednou z aktivit projektu je i odpolední workshop pro učitele a pracovníky s mládeží, který se uskuteční ve středu 5. června. Tématem bude využití mobilních aplikací v přírodě a při ekovýchově. Workshop je zdarma a je otevřený všem zájemcům, kteří pracují s žáky a mladými lidmi ve věku 9-17 let.

 

S MOBILEM O PŘÍRODĚ
5. června 15:00-18:00
Učebny Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Registrace: https://forms.chc.cz/index.php/formbuilder/frontend/viewform/?form=22&fbclid=IwAR12Z1BIrMmmdrDDzYUEhHl_gKvhbqM7xZtYsFKMnb7AN1AO7-uSs5rDvQ

 


EDUcentrum je nezisková organizace, která podporuje netradiční formy vzdělávání a ověřuje nové metody a přístupy k rozvoji schopností, dovedností a talentu dětí, mládeže, ale i dospělých. Od roku 2011 se zabýváme přenosem inovací ze zahraničí a v současné době spolupracujeme s několika desítkami zahraničních organizací. Naší vizí je vytvářet příležitosti pro další vzdělávání napříč všemi věkovými i sociálními spektry a pomáhat lidem být aktivními tvůrci svého profesního i osobního života. www.educentrum.eu

2.5.2019

Klíčová slova: ERASMUS+, digitální technologie, environmentální výchova, workshop, talent


Zpět