Kde sehnat pracovní listy pro nadané žáky?

Lenka Šnajdrová, Magdalena Čavojská

Často se setkáváme s dotazy učitelů, kde sehnat pracovní listy pro nadané žáky. Shromáždili jsme pro Vás několik tipů.


Proškoly.cz

Pro učitele:

 • Výukový portál www.proskoly.cz je členěn nejen podle předmětů a různých úrovní, ale i zájmových oblastí. Je zde spousta materiálu k rozvoji logického myšlení, a to jak v podobě elektronické (řešení přímo na PC), tak i písemné (pracovní listy ke stažení).
 • Portál je pro školy placený. U žáka mimořádně nadaného je třeba podpořit rozvoj rozumových dovedností v celé šíři kognice, nejen v rámci obsahu předmětu, a zde je velmi pěkně řešen jak obsah některých předmětů – M, Č, AJ, NJ, ale i témata, která jinde – v podobném rozsahu – nenajdete, např. čtenářská gramotnost, dopravní výchova, klima třídy a hlavně rozumové schopnosti – logické úlohy, kvízy a podpora paměťových dovedností. Vše je v několika úrovních, od jednoduché po složitou (2. stupeň), takže si můžete vybrat podle skutečných potřeb žáka. Systém umožňuje zadat kódy i domů, takže úkoly lze využít i jako domácí přípravu (některé jsou v on-line, jiné ve verzi .pdf nebo .doc).
 • Úkoly z tématu „Kvízy“ lze vytisknout a zadat jako pracovní list. On-line jsou tématické (oborové) – „balíček“, po jeho ukončení se zobrazí certifikát s výsledkem, který si  může žák vytisknout nebo učiteli zaslat na e-mail. Všechny úkoly obsahují i řešení, která se stahují samostatně, takže se k nim žák nemusí ani dostat. Portál se pořád obohacuje, úkoly a témata tak neustále přibývají.

Pro rodiče:

 • Na stránkách portálu www.proskoly.cz se můžete podívat, zda je Vaše škola zapojena do jejich sítě. Pokud ano, můžete si ve škole vyzvednout přístupový kód. Tento portál je zaměřen na obohacování více předmětů a má velké množství pracovních listů i na rozvoj logického myšlení.

Ucelené pracovní sešity

Nakladatelství Didaktis - pracovní sešity pro 1. stupeň ZŠ

Nakladatelství Didaktis v roce 2016 začalo vydávat sérii zábavných a poutavých pracovních sešitů pro bystré, zvídavé či nadané žáky 1. stupně základní školy. Úlohy v nich jsou komplexnější a náročnější než cvičení v běžných pracovních sešitech. Úlohy prohlubují probíraná témata, jsou pestré, zábavné a především umožňují dětem rozvíjet logické, abstraktní a verbální myšlení, tvořivost, prostorovou představivost, postřeh a schopnost práce s informacemi.

 • Koumák pro druháky - určeno žákům 2. ročníku ZŠ. Obsahuje více než 700 úloh z oblasti prvouky, českého jazyka a matematiky.
 • Koumák pro třeťáky - určeno žákům 3. ročníku ZŠ. Obsahuje více než 500 úloh z oblasti prvouky, českého jazyka a matematiky.
 • Koumák pro čtvrťáky – určeno žákům 4. ročníku ZŠ. Obsahuje stovky úloh z oblasti prvouky, českého jazyka a matematiky.

Nakladatelství FRAUS - pracovní sešity pro 2. stupeň ZŠ

 • Pracovní sešity Nakladatelství Fraus tvoří vzájemně se doplňující soubor s učebnicemi Nakladatelství Fraus. Obsahují různé typy úkolů k procvičování a opakování učiva, prostřednictvím speciálních úloh rozvíjejí nadané žáky. Pracovní listy jsou doplněny o vyjímatelný souhrnný přehled učiva daného ročníku. Od září 2015 můžete pracovní sešity využívat také v elektronické podobě v rámci učitelské licence.
 • Bližší informace se dozvíte na www stránkách nakladatelství FRAUS.

Soubory pracovních listů

ZŠ Hálkova, Olomouc

Projekt „Nadání je třeba rozvíjet“ (Most 2000, o.s.)

 • Ve cvičeních je dostupných více než 100 sad interaktivních úloh pro nadané žáky 1. stupně ZŠ, které doplňují tištěné materiály. Úlohy byly vytvořeny s cílem rozvíjet a prohlubovat znalosti a dovednosti nadaného žáka a současně ulehčit práci pedagoga. Sadu pracovních listů si můžete stáhnout ze stránky Pracovní listy z projektu „Nadání je třeba rozvíjet“ (Most 2000, o.s.).

Projekt NAKAP LK II

On-line úložiště různých materiálů pro děti, včetně pracovních listů

eSchovka.cz

 • eSchovka.cz je úložiště ke sdílení tisknutelných materiálů pro děti. Přehledně členěná databáze umožňuje snadné vyhledávání. Materiály můžete nejen stahovat, ale také vkládat vlastní díla, o která se chcete podělit s ostatními rodiči či učiteli. eSchovka je určena rodičům a pedagogům, kteří sdílením vyrobených materiálů ušetří svůj čas a úsilí. Materiály shromážděné v eSchovce mohou využít rodiče doma pro své děti, stejně dobře poslouží pedagogům rodinných a mateřských center, mateřských a základních škol nebo lektorům volnočasových aktivit. Některé materiály jsou zpoplatněny (často jen symbolickou částkou), velká část je však k dispozici zcela zdarma.

Související odkazy

11.4.2017


Zpět