Tak trochu jiná výuka aneb Jak funguje svobodná škola

Jarmila Neumannová, Roman Kříž (Mensa ČR), redakčně upraveno

Téma „Vzdělávání a jeho aktuální trendy“ zaznělo 9. května na celostátním setkání členů Mensy ČR. Úspěšné zahraniční alternativy pod pojmy „unschooling“ a „svobodná demokratická škola“ představili Roman Kříž a Jarmila Neumannová.


Termín „unschooling“ není v českých zemích zcela neznámý, ale rozvoj vzdělávání dětí doma nebo ve svobodné škole, která dává dětem velkou volnost a také odpovědnost, nemá jednoduchou cestu. Slovo unschooling poprvé použil americký spisovatel a pedagog, zastánce domácího vzdělávání John Holt. Na základě svých dlouholetých pedagogických zkušeností prosazoval, že není potřeba děti do učení nutit – samy k němu přirozeně dospějí, pokud je jim poskytnuta svoboda nechat se vést vlastními zájmy a pokud mají k dispozici širokou škálu zdrojů, ze kterých se mohou učit. Tuto filozofii Holt nazval unschoolingem. Věřil, že „děti, které jsou obklopeny různorodým a stimulujícím prostředím, se naučí to, co jsou připraveny se naučit, ve chvíli, kdy jsou připraveny se to naučit“.

Summerhill School (zdroj: Wikipedia)Nejen v naší společnosti si rodiče stále častěji kladou otázky, co budou jejich děti v polovině 21. století skutečně potřebovat. S obrovským tempem rozvoje se čím dál méně jedná o „učení obsahů“, ale mnohem více o rozvoj kompetencí, jako je kritické myšlení, umění učit se, emoční inteligence, komunikace, flexibilita, kreativita, rozvoj sebedůvěry.

Na sílící touhy po změně reagovali zakladatelé první svobodné školy Summerhill School (UK, 1921) a později i Hanna a Daniel Greenbergovi, kteří v roce 1968 založili asi nejrozšířenější model svobodné školy Sudbury Valley School ve Framinghamu ve státě Massachusetts. V této škole nejsou vyučovací hodiny, nevyučují se žádné předměty, nikdo studenty k ničemu nenutí, neznámkuje je, nijak jinak nehodnotí; je jim jen ponechán volný prostor, aby si dělali, co chtějí. Nejsou tam žádné třídy, děti nejsou věkově segregované, jsou všechny pohromadě, od čtyřletých až po devatenáctileté. Rozhodování (včetně toho, kterým učitelům bude a nebude prodloužena smlouva) je řešeno hlasováním, ve kterém jsou hlasy všech (čtyřletých, devatenáctiletých i učitelů) rovnocenné.

Škola v Sudbury Valley za skoro padesát let své existence vychovala stovky úspěšných absolventů, kteří jsou mimo jiné schopni zařadit se do státního školství: osmdesát procent z nich získalo vysokoškolský diplom. Za celou dobu se nenašel ani jeden absolvent této školy, který by neuměl číst a psát (ač právě toto je velmi častou námitkou odpůrců takového stylu výuky).

V současnosti existuje téměř 40 „Sudbury“ škol. Více než 70 demokratických škol je sdruženo v evropské síti EUDEC. Zkušenosti těch, kteří školy navštívili, ukazují, že sloučení unschoolingu se státním systémem vyžaduje odvahu a vytrvalost, ale je možné. Absolventi mají velikou devízu do života – umí jednat, vystupovat a chovat se odpovědně, samostatně a svobodně, přesto s respektem k ostatním, ctít pravidla a fungovat v kolektivu. Jsou mimořádně kreativní, nic neberou jako dané – nad vším se kriticky zamýšlejí. Je jim dán veliký prostor pro rozvíjení schopností, ve kterých jsou dobří, pro zkoumání oblastí, které je opravdu zajímají. Právě dosažením hloubky v určité specializaci se mohou uplatnit v životě a dělat to, co je baví a v čem jsou nejlepší.

Zdroje: http://www.svobodauceni.cz, http://www.eudec.org

Poznámka redakce – článek doplňujeme o citaci z Wikipedie: Summerhill school je nezávislá britská internátní škola, která byla založena v roce 1921 Alexanderem Sutherlandem Neillem s přesvědčením, že „funkcí dítěte je žít svůj vlastní život, nikoli život, o kterém si jeho nervózní rodiče myslí, že by mělo žít, a také ne život podle účelů učitele, který si myslí, že je zná nejlépe“. Summerhill nemá zcela ideální vztah s britskou vládou a je nejvíce prověřovanou školou v zemi. Během roku 1990 byl prověřován devětkrát. Později se ukázalo, že to bylo proto, že Úřad pro standardy ve vzdělávání zařadil Summerhill na tajný seznam 61 nezávislých škol, označený jako TBW (to be watched).

Související odkazy

1.6.2014

Klíčová slova: unschooling, alternativní školství


Zpět