Vzdělávání nadaných dětí: jak se k tématu staví jednotlivé pedagogické fakulty?

Tomáš Blumenstein

Pregraduální příprava budoucích učitelů v oblasti vzdělávání nadaných dětí: přehled stavu na jednotlivých pedagogických fakultách v ČR.


Město Fakulta Sylabus Akreditovaný Kategorie Název předmětu Kreditů Poznámka
Brno PedF MU

obsaženo v různých předmětech, vč. diagnostiky, samostatný předmět neplánují

Celoživotní vzdělávání – portál Educoland, pro učitele zdarma, včetně tématu Nadaný žák,
e-learning.

České Budějovice PedF JČU ano ano B+C V-V péče o nadané děti 3 ZŠ, SŠ
dále rozprostřeno v dalších předmětech
Hradec Králové PedF UHK   dosud ne B Nadané dítě   1. stupeň a MŠ
Celoživotní vzdělávání – akreditovaný kurz za 5400 Kč – nepřihlásil se nikdo, připravují zdarma, 80h, MŠ, ZŠ 1.st.
Olomouc PedF UP

obsaženo v různých předmětech, vč. diagnostiky, samostatný předmět neplánují

CCVU Olomouc – není ještě akreditované

Ostrava PedF OU ano ano B+C Nadaný žák 5
ano ano B+C Gifted pupil 8 v angličtině, SŠ
Plzeň PedF ZČU           2. st., SŠ
Ústí nad Labem PedF UJEP ano ano B Nadaný žák ve výuce 2 ZŠ, SŠ

Kontaktní osoby

(seřazeno abecedně podle příjmení)

Použité zkratky

  • PedF JČU … Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • PedF MU … Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
  • PedF OU … Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
  • PedF UHK … Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
  • PedF UJEP … Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  • PedF UP … Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • PedF ZČU … Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Související odkazy

22.10.2013


Zpět