Soubor pracovních listů pro mimořádně nadané žáky na 1. stupni základních škol

Lenka Valentová

Tento článek volně navazuje na Specifika pracovních listů pro nadané žáky. Prezentovaná sada dokumentů vznikla z operačního programu evropských strukturálních fondů v rámci projektu „Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na prvním stupni ZŠ“ realizovaného od listopadu 2010 do 30. 6. 2012 na FZŠ Olomouc, Hálkova 4 jako výstup jedné z hlavních klíčových aktivit. Dokumenty jsou tedy veřejně přístupné a zdarma.


Jedná se o soubor pracovních listů do předmětů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět, jehož autorkami jsou Mgr. Romana Divínová, Mgr. Eva Laibnerová, Mgr. Katarína Greplová, Ph.D. a Mgr. Lenka Valentová. Více o projektu se dozvíte na http://nadani.zshalkova.cz, kde můžete také navštívit on-line poradnu, inspirovat se našimi tipy do výuky a stáhnout si další zajímavé pracovní listy, které v souboru nejsou publikovány.

Vznikl pro Vás unikátní soubor více než 100 ks pracovních listů primárně určených mimořádně nadaným žákům na prvním stupni základních škol, který je jedinečný především tím, že nabízí přes 80 různých technik, metod a forem práce s textem, daty a čísly. Cílem těchto listů je zejména obohacení a akcelerace učiva prvního stupně ZŠ s důrazem na zájmy a osobnost žáků, pro které byly vytvořeny. Vzhledem k této skutečnosti jsou listy rozděleny do kapitol podle jednotlivých vzdělávacích oblastí, nikoli podle ročníků.

Každý samostatný soubor obsahuje anotaci, která stručně seznamuje s obsahem učiva na pracovním listu, časovou náročností přípravy i realizace, doporučený ročník, potřebné pomůcky, postup práce, apod. Nabízí ale i další náměty do různých předmětů k naplnění průřezových témat či realizaci mezipředmětových vztahů. Někdy je součástí anotace i stručné řešení. Soubor dále obsahuje vlastní pracovní list ve formátu pdf. určený přímo k tisku či kopírování. Dalším prvkem souboru je u většiny pracovních listů také příloha (kartičky k rozstříhání, tabulky, mapky, obrázky, apod.). Posledním listem souboru je potom samostatné řešení pracovního listu (pokud není v anotaci), a to formou vyplněného mustru pracovního listu, který je tak připraven přímo k tisku pro učitele a lze jej použít ve výuce pro rychlou kontrolu. Výhodou těchto materiálů je jejich digitální podoba, která nabízí široké možnosti pro práci s nimi. Lze jej bez problému promítnout na diaprojektoru, (a to jak vlastní pracovní listy, tak řešení), ale lze s nimi pracovat i na vlastním PC, opakovaně je tisknout v nezměněné kvalitě apod. Další výhodou je, že spousta materiálů v digitální podobě nezabírá místo tak, jak je tomu u tištěných souborů.

Poznámka: Autorky si uvědomují, že pracovní listy byly primárně určeny žákům jejich tříd, takže reflektují jejich zájmy a požadavky, reagují na aktuální dění v regionu apod. Učitelům proto doporučují podrobné prostudování anotace, díky kterému předejdou možným komplikacím. Pokud učitelé nevyužijí regionální prvky, jelikož jsou z jiných krajů ČR, či pracovní listy vázané k určitému datu, které již minulo, mohou použít pouze nabízenou metodu a informace, data či čísla v ní adekvátně změnit dle vlastních potřeb a možností.

Věříme, že předkládaný soubor pro Vás bude nápaditou alternativou do výuky a stane se zábavnou součástí vašich hodin. Příjemné chvíle při vzdělávání Vám přejí autorky.

P.S.: Pakliže objevíte jakoukoliv chybu (věcnou, gramatickou, apod.) či nedostatek, popř. nejasnost, nebo naopak budete mít nápad, jak pracovní list obohatit či zkvalitnit, budeme rádi, když nám napíšete prostřednictvím e-mailu vzdelavaninadanych@seznam.cz. Zpětná vazba, stejně tak jako další inspirace, je pro nás velmi důležitá.

Tým autorů FZŠ Olomouc, Hálkova 4

Soubor pracovních listů

Pracovní listy byly vytvořeny na olomoucké FZŠ Hálkova v rámci OPVK projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni ZŠ (reg. číslo: CZ.1.07/1.2.12/03.0007). Bližší informace o projektu najdete na webu http://nadani.zshalkova.cz.

Všechny vytvořené materiály si můžete stáhnout ze stránky Pracovní listy od autorek z FZŠ Hálkova, Olomouc.

Pracovní listy od autorek z FZŠ Hálkova, Olomouc

Související odkazy

28.11.2012


Zpět