Školky spolupracující s Mensou si nyní mohou snáze vyměňovat zkušenosti

Lenka Šnajdrová

Doplnili jsme stránku „Vzájemná výměna zkušeností mezi NTC školkami“, která Vás možná inspiruje při vymýšlení NTC aktivit ve Vaší školce. Na aktualizované stránce najdete řadu příkladů dobré praxe u školek, které své materiály již dříve zveřejnily na webu deti.mensa.cz.


inspirujte se navzájemSamozřejmě záleží zejména na Vás - učitelích a učitelkách ze školek spolupracujících s Mensou, jak rychle a rozsáhle budou tyto sdílené materiály nabývat na objemu. Budeme velmi rádi za vaše vlastní materiály: zveřejňujte vlastní hádanky, pracovní listy. Nafoťte děti při NTC činnostech a komentujte je. To vše jsou příklady dobré praxe, které pomohou metodu dostat do povědomí ostatních a samozřejmě i materiály druhých budou inspirovat Vás.

Vzájemná výměna zkušeností mezi NTC školkami

Související odkazy

 

27.8.2018


Zpět